Geschiedenis

Hofjes werden in Nederland vooral in de 16e en 17e eeuw gebouwd in opdracht van rijke burgers. Zij boden huisvesting aan behoeftige ouderen. Het was een vorm van liefdadigheid waarbij familieleden of bedienden van de stichters verzekerd waren van een onbezorgde oude dag. Een hofje bestond meestal uit een aantal kleine woningen om een binnenplaats of –tuin. De stad Haarlem telt nog drieëntwintig hofjes.

Hendrick Spoorwater was de eerste regent van het Hofje Codde dat in opdracht van Mr. Pieter Janszoon Codde in 1611 werd opgericht voor ‘vier oude armen vroukens’. Codde was kapelaan van de (oude) Sint Bavokerk. Nicolaes Van Beresteyn was kunstschilder en vrijgezel, en zoon van een welgestelde Haarlemse advocaat. Zijn wens om na zijn dood een hofje te stichten voor ‘arme oude luijden tsij mans ofte vrouw’ werd in 1688 gerealiseerd. Het Haarlemse Hofje Codde en Van Beresteyn is in 1969 ontstaan uit de samenvoeging van het Hofje Codde en het Hofje Van Beresteyn.

Het Hofje Codde verhuisde in de loop der eeuwen drie maal; de laatste keer in 1969, samen met het hofje Van Beresteyn. Door reorganisatieplannen voor het stationsgebied van Haarlem moesten de twee, naast elkaar gelegen hofjes uit de binnenstad verdwijnen. Omdat zij al sinds 1731 een gezamenlijk bestuur hadden, werd besloten één nieuw hofje te bouwen.

Het huidige Hofje Codde en Van Beresteyn ligt naast de kathedrale basiliek Sint Bavo. Het telt achttien huisjes rond een binnenhof. Het is een modern hofje rond een prachtige tuin, waar oude gevelstenen en gedenkplaten van de oorspronkelijke hofjes getuigen van een rijk verleden.

Wilt u meer informatie of wilt u in aanmerking komen voor een woning op het Hofje Codde en Van Beresteyn: klik dan hier